Lịch ngày tốt xấu trong tháng, khám phá ngày đẹp năm 2023
Thủ thuật

Lịch ngày tốt xấu trong tháng, khám phá ngày đẹp năm 2023

Nhiều người tin rằng trong những sự kiện hoặc quyết định quan trọng như khai trương, động thổ mua nhà, mua xe, việc xem lịch ngày tốt là rất quan trọng. Với mục tiêu này, Sức Mạnh Công Nghệ sẽ chia sẻ tới bạn lịch ngày tốt xấu trong năm 2023 theo từng tháng.

Lịch ngày tốt tháng 1/2023

Dưới đây là một số ngày tốt trong tháng 1/2023 âm lịch:

Ngày 23/1/2023, nhằm ngày 2/1/2023 âm lịch

 • Ngày Kim Thổ: đi đường sẽ bị mất của, gặp bất lợi, lỡ tàu, lỡ xe
 • Các giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 giờ – 3 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 25/1/2023, nhằm ngày 4/1/2023 âm lịch

 • Ngày Thuần Dương: ngày xuất hành thuận lợi. Có quý nhân phù trợ, cầu tài lộc đều như ý, tranh luận sẽ thắng
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ –  5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 30/1/2023, nhằm ngày 9/1/2023 âm lịch

 • Ngày Kim Dương: ngày xuất hành tốt. Sẽ có quý nhân giúp đỡ, tài lộc thuận lợi, thưa kiện suôn sẻ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 giờ – 1 giờ), Sửu (1 giờ – 3 giờ). Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ) và giờ Dậu (17 giờ – 19 giờ)

Ngày 31/1/2023, nhằm ngày 10/1/2023 âm lịch

 • Ngày Thuần Dương: ngày xuất hành thuận lợi. Có quý nhân phù trợ, cầu tài lộc đều đực như ý, tranh luận sẽ thắng
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ –  5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ). Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 4/2/2023, nhằm ngày 14/1/2023

 • Ngày Kim Thổ: đi đường sẽ bị mất của, gặp bất lợi, lỡ tàu, lỡ xe, cầu tài lộc không được
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 giờ – 3 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ). Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 6/2/2023, nhằm ngày 16/1/2023 âm lịch

 • Ngày Thuần Dương: ngày xuất hành tốt. Gặp nhiều thuận lợi, sẽ có quý nhân giúp đỡ, cầu tài vận như ý.
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ –  5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 11/2/2023, nhằm ngày 21/1/2023 âm lịch

 • Ngày Kim Dương: ngày xuất hành tốt. Sẽ có quý nhân giúp đỡ, tài lộc thuận lợi, thưa kiện suôn sẻ
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 giờ – 1 giờ), Sửu (1 giờ – 3 giờ). Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ) và giờ Dậu (17 giờ – 19 giờ)

Ngày 12/2/2023, nhằm ngày 22/1/2023 âm lịch

 • Ngày Thuần Dương: ngày xuất hành thuận lợi. Có quý nhân phù trợ, cầu tài lộc đều đực như ý, tranh luận sẽ thắng
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ –  5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 16/2/2023, nhằm ngày 26/1/2023 âm lịch

 • Ngày Kim Thổ: đi đường sẽ bị mất của, gặp bất lợi, lỡ tàu, lỡ xe, cầu tài lộc không được
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 giờ – 3 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 18/2/2023, nhằm ngày 28/1/2023 âm lịch

 • Ngày Thuần Dương: ngày xuất hành thuận lợi. Có quý nhân phù trợ, cầu tài lộc đều đực như ý, tranh luận sẽ thắng
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ –  5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ). Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Lịch ngày tốt tháng 2/2023

Dưới đây là lịch ngày tốt xấu năm 2023 trong tháng 2

Ngày 25/2/2023, nhằm ngày 6/2/2023 âm lịch

 • Ngày Thiên Đường: ngày xuất hành thuận lợi. Được quý nhân giúp đỡ, việc buôn bán thuận lợi, như ý.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 giờ – 1 giờ), Sửu (1 giờ – 3 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ) và giờ Tuất (19 giờ – 21 giờ)

Ngày 2/3/2023, nhằm ngày 11/2/2023 âm lịch

 • Ngày Thiên Dương: ngày xuất hành tốt. Cầu tài lộc đều được, mọi điều đều được như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ – 5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 9/3/2023, nhằm ngày 18/2/2023

 • Ngày Thiên Môn: xuất hành tốt mọi điều đều thuận lợi như ý, cầu được ước thấy.
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 giờ – 1 giờ), Sửu (1 giờ – 3 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ) và giờ Tuất (19 giờ – 21 giờ)

Ngày 10/3/2023, nhằm ngày 19/2/2023 âm lịch

 • Ngày Thiên Dương: xuất hành tốt. Cầu tài lộc đều được, mọi điều đều như ý
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 giờ – 1 giờ), Dần (3 giờ – 5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ)

Lịch ngày tốt tháng 3/2023

Dưới đây là lịch ngày tốt xấu năm 2023 vào tháng 3

Ngày 21/4/2023, nhằm ngày 2/3/2023 âm lịch

 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành tốt, cầu tài lộc được như ý, mọi việc đều hanh thông
 • Giờ Hoàng Đạo: Tý (23 giờ – 1 giờ), Dần (3 giờ – 5 giờ), Mão (5 giờ – 7 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Dậu (17 giờ – 19 giờ)

Ngày 29/4/2023, nhằm ngày 10/3/2023 âm lịch

 • Ngày Bạch Hổ Đầu: xuất hành tốt, cầu tài lộc được như ý, mọi việc đều hanh thông
 • Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1 giờ – 3 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ), Ngọ (11 giờ – 13 giờ), Mùi (13 giờ – 15 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 21/5/2023, nhằm ngày 4/4/2023 âm lịch

 • Ngày Thanh Long Đầu: ngày xuất hành tốt. Cầu tài lộc đều như ý, mọi việc đều thuận lợi
 • Giờ Hoàng Đạo: Dần (3 giờ – 5 giờ), Thìn (7 giờ – 9 giờ), Tỵ (9 giờ – 11 giờ), Thân (15 giờ – 17 giờ), Tuất (19 giờ – 21 giờ) và giờ Hợi (21 giờ – 23 giờ)

Ngày 26/5/2023, nhằm ngày 11/4/2023 âm lịch

 • Ngày Thanh Long Đầu: ngày xuất hành tốt. Cầu tài lộc đều như ý,

Related posts

Cách edit Capcut chỉnh sửa video “nghệ thuật” lên xu hướng

Administrator

90+ lời chúc 20/10 hay và ý nghĩa nhất cho phụ nữ Việt Nam

Administrator

Cách tra cứu vận đơn Nhất Tín Logistics theo dõi bưu kiện

Administrator